Kan det bli en moderat enpartiregering?

Det slår mig att manövern som sänkte Socialdemokraterna i opinionsmätningarna var samma manöver som Moderaterna försökte sig på strax innan Anna Kinberg-Batra tvingades avgå. I båda fallen handlade det om en flirt med Sverigedemokraternas väljare som inte bedömdes som trovärdig av väljarna. I båda fallen tappade partierna väljare - såväl invandringspositiva sådana som invandringskritiska. Moderaterna räddade situationen - mot alla odds - och har lyckats etablera en ny position i väljarrummet. Men det krävde ett partiledarbyte. För Stefan Löfven är situationen betydligt mer prekär. Partiet har nu skickat dubbla budskap i två viktiga frågor - både när det gäller invandringen och socialförsäkringarna - och väljarna börjar undra om detta förhållningssätt kanske gäller i fler frågor än dessa. Tunga partiprofiler går ut med öppen kritik mot partiets strategi, något som inte hör till vanligheterna några månader före ett riksdagsval. Sannolikheten för att S ska göra ett riktigt Pasokval ökar. Moderaterna är något starkare, men alls inte på nivåerna från valet 2010. Analytikerna börjar på allvar skissa på ett valresultat där Sverigedemokraterna blir största parti. …


Intressanta avslöjanden av Hanne Kjöller

Hanne Kjöller avslöjar att socialdepartementet alls inte var missnöjda med Anne-Marie Beglers arbete, utan att dom ville strama åt sjukförsäkringen mer än Försäkringskassan . Kjöller har fått tag i nästan alla protokoll från departementets möten med generaldirektören och konstaterar att något missnöje alls inte kommunicerats till Försäkringskassan.  Snarare uttrycker man en rädsla för att lätta upp reglerna: "Departementet tar upp en rädsla för att 'öppna upp' ingången till sjukersättningen." Kan det ha varit efter att Försäkringskassan den 28 november förra året presenterat förslag om att tillåta ökad individuell hänsyn på grund av ålder? I ett pressmeddelande skriver Försäkringskassan följande: "Försäkringskassan föreslår lagändringar som påverkar rätten till sjukersättning, det som tidigare kallades förtidspension. Förslaget innebär en ökad möjlighet till individuell hänsyn på grund av ålder och att begreppet 'arbetsmarknad' blir detsamma som vid bedömningen av rätten till sjukpenning vid dag 180." Försäkringskassan tycker att regelverket för beviljande av sjukersättning är för stramt och föreslår en uppmjukning. Men Strandhälls departement tar …


Val är en besvärlig historia för Socialdemokraterna

För ett år sedan trodde jag att Socialdemokraterna skulle klara sig bra i valet. Nu, några månader innan, ser det inte längre ut så. Tänkte jag fel? Svaret på den frågan är naturligtvis nej, för jag tänker aldrig fel. Om det ser ut som om jag har tänkt fel beror det bara på att jag ännu inte hittat en tillräckligt bra bortförklaring. Jag vidhåller dock att Stefan Löfven hade goda förutsättningar. Med en förhållandevis svag opposition, ett tydligt hot (SD) och möjligheten att framstå som landsfader.  Men på något sätt spelade partiet bort allt och jag förstår inte riktigt hur man bar sig åt. En nyckel till att förstå måste ändå vara flyktingpolitiken och S vilja att både regera med Miljöpartiet och att framstå som partiet som stänger gränser. Möjligen överskattade S hotet från Sverigedemokraterna och försökte för mycket. Viljan att framstå som ett invandringskritisk parti fick i sin tur Miljöpartiet att ställa ultimatum - om ni inte accepterar amnestin för 9 000 ensamkommande lämnar vi regeringen. Det taktiskt korrekta hade varit att låta Miljöpartiet gå. Socialdemokraterna kommer ändå inte att satsa på en ny rödgrön koalition - och en regeringskris …


GDPR - lagen det inte går att följa

EU:s datalagringsdirektiv - GDPR - är en lag som det är lätt att bryta mot. Det räcker med att råka skicka ut ett mail med CC (Carbon Copy) i stället för BC (Blank Copy). Då har man nämligen även skickat iväg ett personregister med tillhörande epostadresser på samma gång. Samtidigt är GDPR en lag som uppenbarligen behövs. Exemplet Cambridge Analytica visar på potentialen vid storskalig datamining. Det verkar som om människor i allmänhet inte förstått vilka möjligheter som automatisk databehandling i stor skala öppnar för. Vi har här också ett institutionellt experiment. Med Kina som påbjuder datainsamling om enskilda i syfte att disciplinera folket, USA som förhåller sig neutrala och EU som förbjuder användning av persondata - i annat än väl specificerade syften. Vilken region kommer att vara trevligast att leva i om trettio år? Givetvis är det djupt problematiskt att vi nu har en lag som nästan alla kommer att bryta mot. Det blir ett slags carte blanche för staten att suga in godtycklig medborgare/företag för disciplinära åtgärder. Men tanken på storskalig handel med vårt privatliv är också motbjudande, och där kan GDPR bli en återhållande mekanism.


SBBS - vägen till fiskal union för EMU

EU väntas denna vecka offentliggöra planer på ett nytt instrument - där skulder från olika euroländer buntas samman till ett värdepapper. Planerna gäller endast länder som är med i euron - Sverige kommer därför att stå utanför, om nu inte Liberalerna får sin vilja igenom. Tanken med SBBS är att ta ytterligare ett steg mot en fiskal union, där länderna med starka finanser indirekt garanterar lånemöjligheter för länder med svagare finanser. För att planerna ska bli verklighet måste givetvis Tyskland ställa upp och det är framför allt Tyskland som kommer att behöva stå som garant för en stor del av värdet av dessa värdepapper. Man kan se SBBS som en naturlig utveckling av de exceptionella penningpolitiska åtgärder som ECB ägnat sig åt. Om bankerna i de enskilda euroländerna kan backa upp sin verksamhet med obligationer, där de olika delarna av obligationen i sin tur backas upp av enskilda länder, bryter man sambandet mellan de enskilda euroländernas ekonomiska situation och räntan på obligationer som getts ut av respektive land. En SBBS kan fortfarande tappa i värde, men om Grekland ställer in betalningarna är det bara Greklands del av skulden som påverkas. EU …


Orättvisa ersättningsregler för privata tandläkare

Är i dag refererad i Ekot angående min rapport om ersättningsreglerna inom barn- och ungdomstandvården . I flera landsting och regioner har privata tandläkare börjar säga upp avtalen om barn- och ungdomstandvård då ersättningen ofta inte täcker de faktiska kostnaderna. Detta var också något som jag varnade för i rapporten "Framtidens tandvård för barn- och unga" . Som jag konstaterar i rapporten: "Det politiska beslutet om att höja gränsen för den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården har som syfte att öka tillgängligheten för barn och unga med stora tandvårdsbehov. I rapporten konstateras dock att syftet riskerar att förfelas om landstingen inte förändrar sina ersättningssystem, då dagens ersättningsmodeller verkar i rakt motsatt riktning – genom att gynna kliniker som inte har barn med stora behov." Om landstingen inte ser över ersättningssystemen kan vi hamna i en situation där barn med stora behov uteslutande hänvisas till Folktandvården. Detta innebär i sin tur en segregerad tandvård och sämre tandvård för barn med stora behov - alltså raka motsatsen till ändamålet med att höja åldersgränsen för den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården.


Särskilt klandervärt att bli lurad av bankbedragare?

Är det "särskilt klandervärt" att lämna ut koden från bankdosan till en - som man tror - tjänstehen från den egna banken? Ett vanligt bankbedrägeri kan börja med att någon ringer från banken och i displayen står bankens telefonnummer. I realiteten är det en bedragare som vill använda ditt BankID för att logga in. Många har gått på bedrägeriet och förlorat hundratusentals kronor, eftersom bankerna anser att det är "särskilt klandervärt" att bli lurad. Är det så? Detta ska avgöras i ett ärende som prövas av Allmänna Reklamationsnämnden . Är det "särskilt klandervärt" att bli lurad av listiga bedragare? Inte nog med att man blir lurad, samhället anser dessutom att man är klandervärd. Reser sig en människa någonsin efter en sådan unison nedtryckning av den organiserade brottsligheten och det övriga samhället? I teorin är bankerna skyldiga att förvara kundernas pengar säkert. Det är därför man har pengarna på banken från första början, för någon ränta får man ändå inte. Men i takt med den tekniska utvecklingen har skyddet blivit allt svagare. Nu är det endast en sexsiffrig kod som skiljer miljonären från den ruinerade. Det finns väldigt få gränser för vad en …


Privata vårdgivare har mer nöjda patienter

Har uppdaterat statistiken på vårdvalssidan och noterar att privata vårdcentraler har något mer nöjda patienter än offentliga (https://www.xn--vrdval-iua.se/stat/:Primaervaard) . Detta gäller givetvis inte alla privata vårdcentraler - några har riktigt dåliga resultat - men generellt är patientnöjdheten något bättre. Har det att göra med lokaliseringen av vårdcentralerna? Detta är svårt att avgöra, men det index som jag använder här är mindre känsligt för variationer i demografi än de index som normalt brukar användas. Jag tar nämligen hänsyn till att vårdcentraler i socialt utsatta områden i regel har lägre svarsfrekvens än vårdcentraler i välbärgade områden. Det jag noterat är att antalet patienter som svarar att de är missnöjda  i förhållande till det totala antalet utskickade enkäter uppvisar liten samvariation med den socioekonomiska sammansättningen i vårdcentralens upptagningsområde. Därför har jag valt att mäta andelen patienter som *inte* anger att de är nöjda och skapar med detta tal ett index mellan 0 och 10 - där 0 är det sämsta resultatet och 10 det bästa. Det visar sig att man även då får ett försprång för de privata vårdgivarna och detta försprång finns …


Ska Löfven flyga till Örnsköldsvik?

I dag kom ett pressmeddelande från regeringskansliet om att Stefan Löfven ska besöka landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik . Det är en händelse som ser ut som en tanke, då Nextjet - som bland annat trafikerat Örnsköldsvik - gick i konkurs dagen innan. Nu kan Löfven i alla fall inte flyga med Nextjet, men han har förstås regeringsplanet. Det har dock inte alla de andra resenärer som skulle åkt med Nextjet. På söndagen besöker Stefan Löfven exempelvis Örnsköldsviks industrigrupp. Måhända har dom synpunkter på flygskatten och de konsekvenser som flygskatten kan få för kommunikationen i glesbygd? Regeringen kan förvisso öka flygsubventionerna för att rädda trafiken i Örnsköldsvik. Kanske ta av intäkterna från flygskatten för att subventionera flygandet till och med. Det är emellertid inte enbart direkta subventioner som kommer flygplatserna till del. Eftersom regeringen har utlokaliserat flera statliga myndigheter måste staten köpa flygbiljetter till allt fler tjänstemän. Statliga myndigheters anställda flyger inrikes för en kvarts miljard per år. Frågan är bara vad som händer med miljön om man beskattar flygandet för att kunna subventionera flygandet? Blir det …


Nextjet - ett offer för miljöpartiets flygskatt

Den första april infördes flygskatten och bara en och en halv månad senare går flygbolaget Nextjet i konkurs. Sannolikt har införandet av skatten betydelse för möjligheten att ta in kapital och kan därför ha varit tungan på vågen när beslutet om konkurs fattades. För även om flygskatten i första hand slår mot långa flygresor finns en indirekt effekt på flygplatser som behöver den utrikes trafiken för att få verksamheten att gå runt. När de utrikes flygningarna försvinner blir kostnaden per avgång betydligt högre - om antalet flygningar minskar med hälften blir priset per avgång nästan dubbelt så högt om flygplatsen ska kunna täcka sina fasta kostnader. Arvidsjaur , Gällivare , Hemavan , Lycksele , Örnsköldsvik , Vilhelmina - det handlar om orter där inte vare sig bil eller tåg alltid är ett alternativ. Det ironiska med alltihop är att den flygtrafik som skulle ha kunnat vara lönsam med stöd av chartertrafiken nu måste subventioneras ännu mer än i dag. Flygskatten gör att chartertrafiken försvinner, de minskade volymerna gör att kostnaden för inrikestrafiken ökar och de ökade kostnaderna gör att Trafikverket måste höja subventionerna av den inrikes …

Om bloggen

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg som handlar om sjukvårdens organisation, incitament och klassisk liberalism - allt skrivet ur ett ekonomistiskt perspektiv. Webbplatsen använder tredjepartskakor (cookies) från Disqus, Piwik, Facebook, Google och Twitter för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Du kan läsa mer om webbplatsens kakpolicy här. Denna sida drivs med webbverktyget Bolt. Av Mattias Lundbäck

VR och Vårdvalssidan

Den hälsosamme ekonomisten finns även tillgänglig i VR. Har man HTC Vive eller Occulus Rift når man hifi://ekonomism genom att först installera appen High Fidelity som ger tillgång till en stor mängd olika virtuella världar. Sedan skriver man bara "ekonomism" i Goto-fältet i HiFi. Fältet motsvarar adressraden i en vanlig webbläsare.

Besök gärna www.vårdval.se - det enklaste sättet att hitta och jämföra vårdgivare.

Läs bloggkollegor

Anybodys Place Carl-Johan Westholm Cornucopia Danne Nordling Eskil Ullberg Fnordspottning Fredrik Malm Fredrik Segerfeldt Gustav Nipe Henrik Alexandersson Janerik Larsson Jonas Grafström Lennart Grundel Maria Abrahamsson Markus Uvell Mina Moderata Karameller Mattias Svensson Opassande Per Gudmundson Sjätte Mannen Tanja Bergkvist The Market Monetarist

Sociala medier

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg för dig som är intresserad av ekonomi, politik och teknik. Följ mig på Twitter för regelbundna uppdateringar. Läs mer om Den hälsosamme ekonomisten och Mattias Lundbäck här.


Linkonomism
Googelkonomism
Feedkonomism