ekonomi

En extremt stark budget

Bild: 2017-04/p3200007.jpg

Sitter och läser vårbudgeten och kan bara konstatera att precis allt går åt rätt håll för regeringen. Bara ett exempel - de migrationsrelaterade utgifterna kommer att minska med 33 miljarder de kommande tre åren. Statsskulden kommer att uppgå till mindre än 30 procent år 2021.

Allt frid och fröjd? Det mesta i alla fall. Men det finns en faktor som inte berörs i budgeten - vad som händer med de flyktingar som inte längre får etableringsersättning. Trettiotre miljarder försvinner ju inte bara så där - flyktingarna lär inte plötsligt komma ut på arbetsmarknaden i reguljär sysselsättning. Det problemet får kommunerna ta hand om och det kan bli dyrt.

Frånvaron av prognoser för belastningen på kommunernas ekonomi är slående. I värsta fall skulle kostnaden kunna uppgå till så mycket som 30 miljarder - en tredjedel av kostnaden för äldreomsorgen. Skälet är att kommunerna inte rimligen hinner slussa över alla nyanlända till arbetslöshetsförsäkringen genom att erbjuda tillfälliga jobb som berättigar till statlig ersättning.

Vad jag ser finns inte någon seriös diskussion om hur detta ska hanteras i budgeten, vilket är oansvarigt. Det som är ännu märkligare är att Sverige Kommuner och Landsting inte har reagerat på att kommunerna förväntas ta över hela ansvaret för flyktingarnas försörjning om något år.

Jag räknar med att kunna djupdyka i frågan inom den närmaste tiden för att se hur illa det egentligen är. Men vid en okulär besiktning ser det verkligen inte bra ut. För att bedöma exakt hur illa det är behöver några ytterligare beräkningar göras - beräkningar som regeringen uppenbarligen inte gjort.

comments powered by Disqus


submit to reddit

« USA tänker göra något med Nordkorea - Hur långvarig blir Theresa May? »