Den hälsosamme ekonomisten

::: Den hälsosamme ekonomisten - en blogg om ekonomi, politik och teknik :::

Neutralitetspolitiken syftar till att minska konfliktrisken i Östersjöområdet. Med en buffertzon mellan öst och väst och en strävan att stå utanför en eventuell konfrontation minskar risken för konfrontation. Tycker det ligger mycket i denna tanke, som nu framförs av den ryska säkerhetstjänsten.

Vi pratar naturligtvis inte om Sveriges neutralitet - alliansfrihet i fred, syftande till rysk ockupation under krig - utan om Gotlands neutralitet mellan Sverige och Ryssland.

Gasledningen i Östersjön gör att Gotland hamnar inom den ryska intressesfären. För att i möjligaste mån undvika konflikt menar FSB därför att Gotland bör demilitariseras - bli en neutral zon.

Det finns många goda förebilder. FN:s buffertzon på Cypern, Västbanken i Israel och den neutrala zonen i Berlin är bara några exempel. Alliansfrihet för Gotland skulle också få en positiv effekt på den säkerhetspolitiska diskussionen under Almedalsveckan. Med representanter från både SÄPO och FSB på plats skulle diskussionen sannolikt inte bli så ensidigt "västvänlig" som i dag.

Viktor Kremenyuk från FSB har därmed en viktig poäng. Kålsuparteorin - att både USA och Ryssland har sina poänger - skulle kunna kompletteras med Puycheric-suparteorin - att både Sverige och Ryssland har sina poänger och att Gotland bör inta en neutral position mitt i Östersjön. Vad är väl DJ-battle på kallbadhuset i Visby mot waterboarding hos FSB? Vad är väl sju partiledartal om vardera en timme mot ett generalsekreterartal på sju timmar? Och vad är väl köer till toaletten i Kårhuset mot köer för toalettpapper på Konsum?

Och låt oss döpa om Politikerveckan till Enade Gotland. Om vi vet var vi hör hemma behövs det inte någon diskussion. Återstår bara att mingla. Och att dricka Vodka. Skål!

Kommentarer till detta inlägg
I romanen Against the wind beskriver science fiction-författaren Arthur C Clarke hur den mänskliga civilisationen plötsligt, på något oförklarligt sätt, har gått tillbaka till stenåldersnivå efter mi…

Kommentarer till detta inlägg
Fler inlägg ...