28 Nov 2014

Läser om Moderaternas eftervalsanalys på DN-debatt och konstaterar att det saknas något i analysen. Man skriver mycket om vilka frågor som partiet inte lyckades vinna. Jobbfrågan pekas ut, liksom integrationsfrågan. Dessutom konstaterar man att Moderaterna är svaga på välfärdsfrågor.

Om vi börjar med den sista punkten. Detta är ett stort problem och beror på att makten i partiet traditionellt legat hos de politiker som sysslar med hårda frågor. Oavsett hur många kvinnliga företrädare partiet lyckas ta fram kommer problemet inte att lösas så länge välfärdsfrågorna betraktas som andra rangens frågor i partiet. Att Socialdemokraterna har högt förtroende i sjukvårdsfrågor beror på att frågorna är högt rankade i partiets interna sakfrågehierarki.

I grunden handlar det om att traditionellt "manliga" frågor betraktas som viktigare än traditionellt "kvinnliga". Och när kvinnor vill göra karriär i partiet måste de utgå från denna prioritering. Att andelen kvinnor i partiets ledning ökar innebär inte att vård och omsorg prioriteras högre. De kvinnor som vill klättra i partiet måste nämligen fokusera på de hårda manliga frågorna. Det är lika självklart som att den som vill göra karriär i Sverigedemokraterna måste fokusera på invandring.

Så till integrationspolitiken. Vad kan Moderaterna göra på dessa områden? Man kan naturligtvis begränsa invandringen, eller verka för att begränsa invandringen. Detta kommer dock inte att påverka opinionssiffrorna då det finns ett parti som har trumf på hand. Och även om M lyckas begränsa invandringen i regeringsställning, eller om Socialdemokraterna gör det, lär detta inte påverka opinionen i frågan. Motståndet mot invandring har nämligen väldigt lite med invandringen att göra, utan är ett uttryck för missnöje med de etablerade partierna.

Moderaterna bör i stället fråga sig hur invandringen kunde segla upp som en av de mer viktiga frågorna i valet? Nej, det har som sagt inte med invandringen att göra. Få väljare pekar ut invandringen - eller motståndet mot densamma - som den avgörande frågan. Få väljare ser Sverigedemokraterna som "sitt" parti.

Frågan man måste besvara är varför så många moderata sympatisörer lät en andra rangens fråga avgöra deras partival? Kanske därför att de inte hittade ett parti som driver de frågor som de upplever som allra viktigast?

Försvaret, skatterna, företagen, rättssäkerheten. Skulle moderatväljarna ha övergivit sitt parti om partiet hade varit tydligt i dessa fyra frågor? Detta är frågan som partiet måste besvara och det är också nyckeln till att återvinna väljarnas förtroende.

Åsså jobbfrågan. Ja, arbetslinjen är ett koncept som fungerar. Men det är ingen universallösning på partiets problem. Man kan inte påstå att Moderaterna försummade abetslinjen i valet 2014 - tycker att partiet var väldigt tydligt på den punkten. Problemet var att det ändå inte gav en tillräckligt stor väljarbas.

Dessutom vann Moderaterna valet 2014. Det finns en stabil borgerlig majoritet i kammaren, eftersom Sveirgedemokraternas väljare i huvudsak definierar sig som borgerliga. Problemet är att man inte kan samarbeta med Sd och därför inte bilda regering. Lösningen på det problemet är inte att släppa ännu fler väljare till Sverigedemokraterna.

Kommentarer till detta inlägg


Det känns fantastiskt att gamla fina Carl Gustav kan komma att sättas in mot terroristerna IS. Minns fortfarande när vi fick skjuta Carl Gustav i lumpen - en minnevärd upplevelse. Vi hade packat e…

Kommentarer till detta inlägg


Fler inlägg ...