Den hälsosamme ekonomisten

::: Den hälsosamme ekonomisten - en blogg om ekonomi, politik och teknik :::

Intressanta siffror som SvT tagit fram om priserna för mobilt bredband i de nordiska länderna. Visste inte att villkoren var så mycket bättre i våra grannländer. Förvisso har jag noterat att det blivit sämre i Sverige, men inte att skillnaderna var så stora. Sannolikt är det någon form av kartell som ligger bakom. Konkurrensverket får väl titta på saken.

I grunden handlar det dock om utbud och efterfrågan. PTS kommer inom en nära framtid att frigöra nytt utrymme på 700-bandet och det är välkommet med tanke på marknadssituationen. När 3G auktionerades ut gjordes det i form av en skönhetstävling - där den operatör som kunde erbjuda bäst täckning vann.

Med tanke på att priserna är så höga skulle man kunna villkora tilldelningen med att operatören tar ut ett pris som högst ligger i nivå med det i Finland eller Danmark. Kan man använda täckningen som en faktor borde man kunna använda priset till kund som en faktor. Låt telebolagen konkurrera om att ge konsumenterna lägsta möjliga pris på mobilt bredband - budet skulle helt enkelt vara det pris som man tänker ta ut för en GB data av konsumenterna. Lägst pris vinner.

Det tror jag är en auktionsmodell som skulle leda till högre samhällsnytta än den traditionella modellen. Inget hindrar egentligen PTS och regeringen att välja andra kriterier än det traditionella - att den som betalar mest för för frekvensutrymmet får detta.

Kommentarer till detta inlägg
I romanen Against the wind beskriver science fiction-författaren Arthur C Clarke hur den mänskliga civilisationen plötsligt, på något oförklarligt sätt, har gått tillbaka till stenåldersnivå efter mi…

Kommentarer till detta inlägg


Världshälsoorganisationens varning för att dricka kamelurin trendar på Twitter och Facebook. Förmodligen är det fördomar mot urinvånarna som ligger bakom nyheten, tänker jag. Men döm om min förvån…

Kommentarer till detta inläggFler inlägg ...