27 Jan 2015

Det är tydligt att Socialdemokraterna utåt sett har ambitionen att ta bort den bortre parentesen i sjukförsäkringen. Det visar den här artikeln. Men kan dom? Och vill dom - egentligen?

Redan i vårpropositionen skulle regeringen kunna avskaffa tidsgränsen. Visserligen skulle det kunna ses som ett brott mot Decemberöverenskommelsen, då större förändringar av sjukförsäkringen normalt inte hanteras på det sättet. Men om man vill så kan man. Och jag tror inte att oppositionen skulle protestera högljutt - den vill inte ha en konflikt i just den frågan.

Men om regeringen verkligen vill, varför aviserar den inte att detta kommer att göras i vårpropositionen? Och varför har förslaget inte remissbehandlats - som regeringen sade att den skulle göra i budgeten som sedan föll? Man behöver inte lägga det i en proposition för att remissbehandla förslaget. Det räcker med en departementspromemoria.

Det finns fortfarande en möjlighet att låta förslaget remissbehandlas i standardpropositionen "Vissa socialförsäkringsfrågor". Men det känns konstigt att gömma en så stor och viktig fråga där. Och då riskerar regeringen att alla förslag i den propositionen fälls - den innehåller normalt helt okontroversiella saker. Att lägga förslaget i vår- eller höstbudgeten, utan att ha remissbehandlat det, känns också konstigt. Och även om regeringen väntar till höstbudgeten bör det förstås remissbehandlas.

Man får känslan av att regeringen både vill avskaffa tidsgränsen och inte. Kanske klarnar läget småningom.

Kommentarer till detta inläggStandard & Poor's nedgraderar nu Rysslands statsobligationer till skräp . Vi andra konstaterar att politisk stabilitet inte är allt. Förtroendet för Rysslands råvarubaserade rövarekonomi tr…

Kommentarer till detta inlägg

Fler inlägg ...