CUF vill ha enhetlig moms

26 Jul 2014

Det är bra att Centerpartiets ungdomsförbund sätter ner foten om momsduttandet. Det blir enklast för alla om vi har en och samma momssats - något som var tanken i nittiotalets stora skattereform. Moms är en förhållandevis effektiv skatt och vi bör utnyttja den i så stor utsträckning som möjligt.

En ny skattereform borde dels omfatta enhetlig moms, dels en avveckling av ränteavdragen över 50 000 kronor per hushåll och år. Personligen skulle jag inte heller misstycka om man tog bort nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för unga.

De ökade intäkter som blir följden kan man med fördel använda för att sänka bolagsskatten ytterligare och kanske för att införa ett generellt grundtrygghetssystem i stället för dagens lapptäcke av ersättningar och bidrag.

Sannolikheten för att det blir så är säkert nära noll, men det hindrar inte att man kan få önska. Men tyvärr styrs politiken i regel inte av rationella överväganden, utan av en myriad av särintressen.

DNDN2 Av 

Kommentarer till detta inläggFler inlägg ...