19 Dec 2014

Det verkar som om MIljöpartiet absolut inte vill veta av några förändringar av den migrationspolitiska överenskommelsen. Och då blir det förstås svårt för S-Mp att göra upp över blockgränsen. 

Tror däremot att det skulle vara ganska lätt utan Miljöpartiet. Som framgår av Göran Hägglunds utspel i går behöver uppgörelsen inte handla om asylrätten, det finns allt möjligt som behöver förändras. Viktigast är kanske hur Sverige arbetar med frågorna i EU.

Så länge Stefan Löfven väljer att samarbeta med ett parti som representerar 6,9 procent av väljarna i stället förr att samarbeta med partier som representerar 39,4 procent kommer problemet att bestå.

För att travestera Ronald Reagan: "Miljöpartiet är inte lösningen, Miljöpartiet är problemet".

Kommentarer till detta inläggFler inlägg ...