Vi läser nog inte mindre än förr

23 Aug 2014

Digitalsamhället ger sämre läsförståelse, skriver Dino ViscoviDN-debatt. Men exakt hur man mätt detta är höljt i dunkel. Det står att "... i tidningsläsning är onlineläsning inkluderad".

Jag tillåter mig att tvivla på att vårt intag av skriven text minskar. Kan bara se till hur mycket jag själv läser. På datorn, på mobilen, på läsplattan. Det måste rimligen handla om oerhört mycket mer text än innan datorerna fanns. När läste man då? Några timmar med en bok, textremsan på TV, några artiklar i morgontidningen.

Frågan är hur vi mäter textintaget? Jag tror man borde pröva att låta någon ha på sig Google glass en dag och rent fysiskt studera hur mycket text som personen tar del av.

Problemet är att det inte går att göra retrospektiva studier. Google glass fanns ju inte på 80-talet.

Slutsatsen att barn och unga läser mindre i dag än för 30 år sedan kan man nog bara dra om man själv inte använder digitala medier i någon större utsträckning.

Om läsförståelsen har minskat, vilket vi inte kan vara helt säkra på, handlar det därför inte om att vi läser mindre än förr.

Däremot rör vi oss för lite numera - eftersom vi bara sitter och läser på våra läsplattor. Men det är en helt annan sak.

DN KNF IM 4R 

Kommentarer till detta inlägg
När lammen tystnar

"Vi släpper inte igenom en regering som inte visat att den kan få igenom sin budget ...", skriver de fyra borgerliga partiledarna på DN-debatt. Hm, vad exakt innebär det? Får de rödgröna ige…

Kommentarer till detta inläggFanns det en plan?

Politiker är som bäst när dom gör något dom tror på. Och jag håller det för sannolikt att  Fredrik Reinfeldt verkligen trodde på det han sade när han talade om värdet av att visa solidar…

Kommentarer till detta inlägg


Fler inlägg ...