27 Mar 2015

Har gjort lite förbättringar på vårdvalssidan. Har gjort kartan bättre anpassad för bloggen, som är gjord i en så kallad responsiv design. Nu är även kartan responsiv. Fick inspiration härifrån. Har bytt färgerna till lite mattare nyanser, vilket förhoppningvis gör både staplarna och texten mer lättläst. Texten är numera i en grå nyans. Skalan är nu också anpassad så att det tydligare ska framgå vilka vårdcentraler som har bra betyg och vilka som inte har det. En vårdcentral som har mindre än 60 procent nöjda kunder får nu en helt röd stapel, medan en vårdcentral som har fler än 93 procent nöjda kunder får en helt grön stapel. Däremellan är längden på de gröna staplarna proportionell till vilket gränsvärde som ligger närmast. En halvt ifylld stapel motsvarar alltså 76 procent nöjda kunder - vilket också är rätt nära genomsnittet.

Min förhoppning är att kunna använda ungefär samma koncept även på hemtjänstleverantörer, särskilda boenden, tandläkare och specialistsjukvård. Det skulle göra vårdvalssidan komplett och då kommer jag nog också att låta den ligga på en egen sida. Men redan i dag är sidan det snabbaste sättet att göra en bedömning av vilken vårdcentral i närområdet som har flest nöjda kunder. Så pröva på att söka.

Klickar man på en symbol får man upp en länk till Vårdguiden på 1177.se, där man kan få ytterligare information. I Stockholm kan man med BankID även beställa tid och se annan personlig information. Rekommenderar er att pröva, det är rätt intressant.

Kommentarer till detta inläggFler inlägg ...