Extremt stramt valmanifest

01 Sep 2014

Har skummat igenom Alliansens valmanifest när det gäller de välfärdspolitiska förslagen. Ju mer man håller på med ett politikområde, desto mer absurda ter sig  valmanifest. Som om ett kort manifest skulle kunna ge en korrekt bild av det som en regering kommer att genomföra under en hel mandatperiod. 

Jämför gärna listan över vad regeringen har gjort mandatperioden 2010-14 med förslagen i valmanifestet. Lägg sedan till allt som regeringen gjorde under mandatperioden 2006-2010. 

Men även med detta sagt är valmanifestet förvånansvärt tunt på det socialpolitiska området. Och jag tror att det är ännu tunnare i verkligheten. I valmanifestet redovisas besparingar på stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken. Det man frågar sig är om dessa pengar är utöver de neddragningar som redan var planerade för 2015? I så fall är det inte mycket kvar. Sannolikt rör det sig alltså inte ens om satsningar i valmanifestet, utan om rätt påtagliga nedskärningar.

Hur det verkligen ser ut kommer vi inte att veta förrän budgeten presenteras. Och det är värt att notera att även om det blir en annan regering efter valet kommer de planerade budgetnedskärningarna att ligga kvar. Oppositionen har ingen möjlighet att lägga om hela budgeten, så det är ingen tvekan om att den kommer att bli stram oavsett vilken regering vi får.

Vad som föranlett dessa nedskärningar är oklart. Några faktorer är säkert stigande sjukförsäkringskostnader, ökade kostnader för assistansersättning och ökade kostnader för flyktingsmottagande. 

DN RL Av 

Kommentarer till detta inlägg


Våldets ekosystem

Det går inte att stå och heila vid Karl XII-statyn  med naziarmbindlar och uniformer. Sådana manifestationer tillåter inte lagen om hets mot folkgrupp. Inte för att det skulle spela någon rol…

Kommentarer till detta inlägg


Fler inlägg ...