Den hälsosamme ekonomisten

::: Den hälsosamme ekonomisten - en blogg om ekonomi, politik och teknik :::

Anders Borg har skrivit en debattartikel i World Economic Forum Agenda med rubriken Obi-Wan Kenobi and Keynes: the masters of structural reform. En mer passande rubrik med anknytning till Stjärnornas krig tycker jag skulle ha varit To the dark side and back again - corporatism in retrospect.

Skämt åsido, Borg gör i artikeln upp med tanken om att samarbeta med de fackliga organisationerna för att skapa vägar in på arbetsmarknaden för unga och personer med utländsk bakgrund.

"We also made a third mistake: we didn’t keep it simple. To deal with youth unemployment and the problem of integrating immigrants, the government entered long negotiations with partners on the labour market. After some 250 meetings and no results, the conclusion are clear. The unions will not voluntarily create a youth apprentice system because that would imply lowering entry wages for young people. There is no willingness among union leaders to accept more flexible hiring rules, which is essential if we are to improve resources to re-educate people and ensure they have the skills needed for tomorrow’s job market. It was clearly a fatal mistake to not move forward with reforms to employment protection legislation and other measures to increase labour market flexibility. This is the most obvious reason the government lost the election in 2014."

Det enskilt största misstaget mandatperidoen 2006-2010 var förmodligen att införa tidsgränsen i sjukförsäkringen efter 2,5 år. Detta gjorde att regeringen blev tvungen att hantera ett utförsäkringsproblem under ett valår. Men jag vet inte om Alliansen hade kunnat göra särskilt mycket mer än den gjorde 2010-2014 med tanke på att Sverigedemokraterna fick en vågmästarroll efter valet. Moderaterna hade kunnat låta bli att ta avstånd från sig själva, men i övrigt tror jag det var svårt att göra så mycket. Man hade i vilket fall som helst tvingats försäkra sig om Sverigedemokraternas stöd.

Om Alliansen däremot hade fått egen majoritet 2010 tror jag att konfrontation hade varit rätt modell. Med mer av konflikt hade Sd hamnat i skymundan och sannolikt dragit betydligt färre röster från Moderaterna. Detta förstås sagt med facit i hand.

Att det är meningslöst att samarbeta med den mörka sidan lärde sig Svenskt Näringsliv efter samtalen med regeringen i början av 2000-talet - det så kallade mazarindebaclet. Tror inte att någon liberal regering har nått framgång via den typen av samarbete. Det är bara att inse att det övergripande målet för fackföreningarna - att pressa upp lönerna och att pressa ut de lågproduktiva arbetstagarna ur arbetskraften - inte är förenligt med nyliberalernas mål om full sysselsättning.

Full sysselsättning förutsätter nämligen att lönerna anpassas till produktiviteten. Dagens socialförsäkringssystem, däremot, är uppbyggt helt på fackföreningarnas villkor och är i grunden ett skyddsnät för LO och TCO - inte ett skyddsnät för individerna. Syftet är att begränsa arbetskraften och förhindra konkurrens om jobben. Om arbetskraften begränsas kan lönerna hållas uppe och solidariteten mellan arbetarna bibehållas. Men om skillnaderna inom varje yrkesgrupp ökar faller organisationsgraden och fackföreningarnas makt minskar.

Anders Borg kände nog till dessa hårda realiteter redan innan, men trodde för en stund att han skulle kunna överlista systemet. Det han lyckades med var att bevisa att egenintresset inte ljuger - full sysselsättning är lika förenligt med fackföreningar som natrium är förenligt med vatten.

Kommentarer till detta inlägg

I romanen Against the wind beskriver science fiction-författaren Arthur C Clarke hur den mänskliga civilisationen plötsligt, på något oförklarligt sätt, har gått tillbaka till stenåldersnivå efter mi…

Kommentarer till detta inlägg


Världshälsoorganisationens varning för att dricka kamelurin trendar på Twitter och Facebook. Förmodligen är det fördomar mot urinvånarna som ligger bakom nyheten, tänker jag. Men döm om min förvån…

Kommentarer till detta inlägg


Fler inlägg ...