23 Nov 2014

TV4 rapporterar att det inte bara är meningslösa aktiviteter som tvingas lägga ner när Fas 3 avskaffas. Även framgångsrika koncept som Le Mat hotas.

Och detta är ett exempel på att medierna sällan kan se två sidor samtidigt. Det är också ett exempel på det som nobelpristagaren Daniel Kahneman kallar "kognitiv bias". Om man ständigt söker dåliga exempel lär man bara hitta dåliga exempel. Men om man söker goda exempel kan man också hitta sådana.

Det är svårt att ge en korrekt bild av verkligheten om man inte är medveten om att vi alla drabbas av kognitiv bias och att vi - även om vi tror att vi är objektiva - har svårt att skildra verkligheten som den verkligen är. Att de som skildrar olika skeenden är medvetna om denna omedvetna skevhet är ett minimikrav för god journalistik. Det är därför något som borde ingå på alla journalistutbildningar.

Kommentarer till detta inläggFler inlägg ...