Den hälsosamme ekonomisten

::: Den hälsosamme ekonomisten - en blogg om ekonomi, politik och teknik :::

Läser om de oidentifierade flygande föremålen som bevakar invånarna i USA. Det verkar som om massövervakningen inte är begränsad till nätet - även den fysiska världen ska övervakas. Inget demokratiskt beslut har fattats - vi har inte fått rösta om huruvida vi ska bli massövervakade eller inte. Myndigheterna tycker bara att det är praktiskt att kunna övervaka befolkningen.

Däremot vill justitiedepartementet inte låtsas om att de övervakar medborgarna. Farkosterna ägs nämligen via bulvanföretag.

Föreställningen om att myndigheterna övervakar oss alla från luften är en vanlig vanföreställning bland personer med svår psykisk sjukdom. Nu visar det sig att det är de "sjuka" som hela tiden haft rätt och vi andra som varit naiva. Man kan bli schizofren för mindre.

Myndigheterna kanske använder spårningsinformation från mobiltelefoner. Det innebär i så fall att det är möjligt att direkt zooma in på vem som helst som äger en mobiltelefon. Så länge vi befinner sig utomhus i alla fall. Vi är aldrig ensamma, staten har alltid möjlighet att se vad du gör. Ingen vet när Storebror tittar och på vem - det är till och med möjligt att dom använder tekniken för att övervaka oss alla jämt.

Kommentarer till detta inläggFler inlägg ...