02 Mar 2015

Har skummat igenom Socialförsäkringsutredningen - med betoning på skummat, eftersom den är på 1 200 sidor. Det som verkligen glädjer mig är att man tycks ha satt ner foten i frågan om historisk sjukpenninggrundande inkomst. I normalfallet kommer den sjukpenninggrundande inkomsten när förslagen införs att beräknas som ett rullande genomsnitt av de senaste 12 månadernas inkomst. 

Detta förutsätter en del datatekniska förändringar, men innebär en stor fördel för många grupper. En viktig sådan är kombinatörer som får inkomst både från anställning och företagande. Det är en grupp som i dag ofta hamnar mellan stolarna då det kan vara svårt att påvisa framtida inkomst från anställning.

Att SGI automatberäknas gör att Försäkringskassan kan frigöra stora resurser. Beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst är i dag en av de besvärligaste uppgifterna och måste göras individuellt i varje fall. Trots detta arbete slår reglerna orättvist - bland annat för företagare.

Men även på andra områden kommer historisk SGI att underlätta. I många fall måste bidragstagare först ange en uppskattad inkomst som sedan stäms av mot de faktiska inkomsterna. När bidragstagaren anger ett för lågt belopp är risken stor att hen får återkrav - något som kan leda till att människor i onödan hamnar hos Kronofogden.

Det tycks också som om utredningen har ensat inkomstbegreppet i sjuk- respektive arbetslöshetsförsäkringen. Detta är bra, även om ersättningen ändå kan bli olika då taken beräknas på olika sätt i de respektive försäkringarna.

När det gäller sjukskrivningsprocessen har man enats om att den bortre gränsen i sjukförsäkringen kan avskaffas och ersättas med en regelbunden uppföljning. Det verkar vettigt, då det ändå är för sent att sätta in insatser när 2,5 år redan har gått. Det bör ske mycket tidigare.

Slutligen är jag glad över att socialförsäkringsutredningen förespråkar en utökning av den rörliga delen av sjukskrivningsmiljarden. Jag tror det är viktigt att staten skapar incitament för landstingen att löpande arbeta med rehabilitering och sjukskrivningar. Detta, i kombination med satsningar på rehabilitering och andra insatser, gör att sjukfrånvaron även på sikt kan hållas nere.

Kommentarer till detta inlägg
Det svenska samhällets syn på ukrainakrisen präglas av en del missförstånd. Det första och allvarligaste missförståndet är att ryssarna egentligen är för pressfrihet och demokrati. Tesen är att V…

Kommentarer till detta inlägg
Fler inlägg ...