24 Oct 2014

Läser att Karin Svanborg-Sjövall har utsetts till ny vd för Timbro. Det tror jag är ett mycket klokt val. Karin är en person som tar sakfrågorna längre och som inte nöjer sig med att sitta i de ideologiska skyttegravarna. Hon är beredd att byta ståndpunkt - om fakta talar för det. En ideologiskt förankrad pragmatiker med fötterna i verkligheten.

Det är också glädjande att Timbro får en chef som har stor erfarenhet av analyser på det socialpolitiska området. Det finns mycket att göra där med tanke på att Socialdemokraterna ännu har total dominans när det gäller välfärdsfrågorna.

Regeringen och civilminister Ardalan Shekarabi har i budgetpropositionen presenterat en plan för styrning av offentlig sektor bortom New Public Management (NPM). Att NPM börjar diskuteras i politiken nu är aningen ironiskt, då de flesta forskare i dag anser att vi redan rört oss vidare mot något nytt.

Men det är glädjande att regeringen tar tag i dessa frågor - måhända utifrån felaktiga premisser. Men det behöver ju inte hindra att det kan bli början på en intressant och något senkommen samhällsdebatt. Det är också ett sammanträffande att den här diskussionen tar sin början samma år som regleringsforskaren Jean Tirole får motta Ekonomipriset till Alfred Nobels minne.

Med Karin Svanborg-Sjövall på Timbro kommer regeringen att få ett bra bollplank. Förmodligen kommer den diskussion som startat att flytta välfärdsdebatten bortom frågan om privat och offentligt. Det vore på tiden, det finns så mycket att diskutera förutom den rätt fördummande frågan om huruvida det är privata eller offentliga aktörer som är bäst på att leverera välfärd.

DN 

Kommentarer till detta inlägg


Noterar att regeringen har föreslagit en höjning av maxtaxan inom äldreomsorgen med 224 kronor i månaden. För äldre med hemtjänst och i särskilt boende innebär det en avgiftshöjning på mot…

Kommentarer till detta inlägg


Fler inlägg ...