Från unga till gamla

19 Apr 2014

Socialdemokraterna presenterar i dag ett förslag om att sänka skatten för pensionärer. Och detta vore inte så anmärkningsvärt om man bortser från att finansieringen utgörs av höjd skatt på ungdomar. Arbetsgivaravgiften för unga ska ju höjas med 15 miljarder kronor.

Socialdemokraterna vill inte uttrycka sig på det sättet. De påstår i stället att finansieringen utgörs av höjd skatt för dem som tjänar över 60 000 kronor.

Fast, nja. Den höjda skatten på höginkomsttagare ger i bästa fall en miljard. Om den ger något alls, de dynamiska effekterna kan leda till att skatteintäkterna blir negativa.

Däremot drar S in 14,8 miljarder på ungdomsskatten. Och det är därifrån merparten av pengarna alltså kommer. Det är de unga som får betala med lägre lön.

På lång sikt går det kanske på ett ut. Ungdomarna får ju på sikt ärva pensionärerna - om pensionärerna nu inte hinner konsumera upp pengarna. Och det var kanske därför som en tidigare socialdemokratisk regering avskaffade arvsskatten.

På lång sikt är det numera egalt om man beskattar ungdomar eller pensionärer. Det kallas för Rickardiansk ekvivalens i intergenerationell tappning.

Sk NSK LT 

Kommentarer till detta inlägg

Vem visste vad?

Ja, frågan om Vattenfalls köp av  Nuon  har blivit ett blame-game. Så kan det gå när staten äger företag. Johan Norberg skriver en klok kolumn om saken i Metro . Hur hade det sett ut…

Kommentarer till detta inläggFler inlägg ...