18 Dec 2014

Det verkar som om Stefan Löfven inte bara kan tänka sig att offra uppgörelsen om förbifarten - han kan också tänka sig att avstå från traineejobben. Om det finns ett bra alternativ.

Men ta en titt på den här listan över de viktigaste skillnaderna mellan Alliansen och regeringen.

Vi hittar betydande avvikelser när det gäller utgiftsområde 20, 21 och 22. Det är Allmän miljö- och naturvård, Energi och Kommunikationer. Att det skiljer så mycket där beror på uppgörelsen med Miljöpartiet.

Sedan finns det betydande skillnader inom arbetsmarknadspolitiken. Och det är av något skäl notabla skillnader på utgiftsområde 9 - Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Plockar vi bort Miljöpartiets poster ter sig en uppgörelse mellan Alliansen och Socialdemokraterna inom räckhåll. När det gäller arbetsgivaravgifterna för unga går det att tänka sig att man möts på halva vägen. Då går det att genomföra största delen av Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitik, fast som sagt med en delvis annan utformning.

Jag tror också att Alliansen får gå med på att höja anslagen till omsorgssektorn. Tror inte att vare sig Fp, Kd eller C har något emot en sådan justering, har en känsla av att detta var finansdepartementets verk.

Men givet dessa justeringar är inte skillnaderna så stora. Så om man inte kommer överens beror det på personliga problem snarare än politiska.

Kommentarer till detta inläggFler inlägg ...