Juridik - både paragrafer och sunt förnuft

11 Jul 2014

Skriver i Di Agenda om offentlighetsprincipen och om förslaget om att utvidga meddelarskyddet till privata företag i vård, skola och omsorg. Detta är ett förslag som jag stödjer, för övrigt.

Noterar att även Maria Abrahamsson tar upp denna fråga, fast en lite annorlunda vinkel av den. Hon vill att det ska finnas en gräns för offentlighetsprincipen - att personer som uppenbarligen använder lagen för att trakassera myndigheter ska ha begränsade möjligheter att begära ut handlingar.

Ni väntar er kanske att jag som rabiat anhängare av offentlighetsprincipen ska motsätta mig en sådan begränsning. Men det gör jag inte. All lagstiftning bygger på sunt förnuft och det är nog bara det faktum att rättsväsendets turer ibland upplevs så vansinniga som gör att vi glömmer bort att det sunda förnuftet spelar en roll i rättsskipningen.

Juridik är just en märklig blandning av principer och sunt förnuft. Principerna syftar till att göra rättsskipningen konsekvent, inslaget av sunt förnuft syftar till att göra domsluten förenliga med människors allmänna rättsuppfattning.

Människor som tror att det bara finns principer och ingenting annat har i allmänhet missförstått syftet med hela systemet. Det är kombinationen av folklig förankring och tillämpning av principer som gör att vi kan leva i någorlunda harmoni med varandra. De ständiga konflikterna mellan kvällstidningarnas folkdomstolar och juristernas principer är en del av systemet. Fru Justitia balanserar mellan juristernas paragrafer och pöbelns krav på rättvisa och så måste det vara.

MA1 MA2 DN 

Kommentarer till detta inläggGodtrogna Sverige

Tyskland har nu hunnit utvisa två amerikanska spioner, varav den ena är chefen för CIA:s verksamhet i Tyskland. Om det var industrispionage eller annat spionage framgår inte riktigt. Det som fr…

Kommentarer till detta inlägg

Fler inlägg ...