Den hälsosamme ekonomisten

::: Den hälsosamme ekonomisten - en blogg om ekonomi, politik och teknik :::

Underliga är herrens vägar, heter det. Och underliga är regeringens vägar. Inte hade vi trott att det första en miljöpartistisk regering skulle göra var att beskatta solel.

Stockholms läns landsting har av flera skäl satsat på solenergi. Sjukhus måste av helt andra anledningar investera i reservkraft, och då kan solenergi i kombination med ackumulatorer vara ett bra alternativ/komplement till dieselaggregat.

Men ännu är solceller dyra och det behövs skatterabatter för att stimulera ökad användning av denna energikälla. EU försöker dessutom hindra import av billigare solceller från Kina, så marknadspriset är högre än vad det skulle behöva vara.

Undantaget för solenergi från beskattning är förstås ett slags subvention, men det är samtidigt en kompensation för saker som Sverige inte kan råda över - Europeiska unionens protektionism. Påståendet att solelen inte är konkurrenskraftig är därför en sanning med modifikation - den skulle vara mer konkurrenskraftig om EU tillämpat frihandel.

Hur som helst förstår jag inte hur straffbeskattningen av solenergi hänger ihop med Miljöpartiets officiella politik. Mp är väl för förnybar energi, eller har jag fått något om bakfoten här?

Kommentarer till detta inlägg

I romanen Against the wind beskriver science fiction-författaren Arthur C Clarke hur den mänskliga civilisationen plötsligt, på något oförklarligt sätt, har gått tillbaka till stenåldersnivå efter mi…

Kommentarer till detta inlägg


Världshälsoorganisationens varning för att dricka kamelurin trendar på Twitter och Facebook. Förmodligen är det fördomar mot urinvånarna som ligger bakom nyheten, tänker jag. Men döm om min förvån…

Kommentarer till detta inlägg


Fler inlägg ...