31 Mar 2015

Debatten mellan Avfall Sveriges Weine Wiqvist och Anders Wijkman i Aktuellt handlade om det rimliga i att Sverige importerar avfall från resten av Europa. Men debatten blir för en utomstående rätt obegriplig om man inte förklarar varför Sverige har en komparativ fördel i avfallsförbränning. Borde det inte vara lättare att bränna avfallet i Italien?

Förklaringen, läs gärna min och Sven-Olof Daunfeldts rapport om kommunala bolag här, är rätt intressant. Sverige är ett land med kallt klimat och har därför ett väl utbyggt fjärrvärmenät. Detta gör det möjligt att ta tillvara energin som uppstår när man bränner sopor mer effektivt än om man tvingas använda turbiner.

De svenska avfallsanläggningarna kan göra både och. De kan återvinna 40 procent av energin som el och en stor del av resten som värme. Det gör anläggningarna betydligt mer effektiva än motsvarande anläggningar i länder utan fjärrvärmesystem.

Till det kommer ett undantag i lagen som gör att kommuner kan producera el för konsumenter utanför den egna kommunen. Normalt är det förbjudet för kommuner att bedriva näringsverksamhet - speciellt om kunderna finns utanför den egna kommunen.

Denna speciella situation - tekniska, juridiska och ekonomiska fördelar - gör att avfallsförbränning har blivit en extra inkomstkälla för många kommuner. Men det finns ett problem. Verksamheten har blivit så framgångsrik att kommunernas egna avfall inte längre räcker till. Därför tvingas många kommuner att importera avfall från länder så långt bort som i södra Europa.

Kommentarer till detta inläggFler inlägg ...