Arbetslinjen blev en succé

21 Aug 2014

Dagens Industri skriver i dag att den svenska jobbmarknaden är rekordstark:

Arbetslösheten sjönk i juli till 7,1 procent från 9,2 procent i juni. Det visar statistik från SCB. Noteringen är den lägsta sedan hösten 2011. Analytikerkåren hade räknat med en nedgång till 7,3 procent, enligt SME Direkts enkät. Säsongsrensat sjönk arbetslösheten till 7,7 procent från 8,0 procent.

I jämförelse med juli i fjol sjönk arbetslösheten i åldrarna 15-24 år markant; med 2,5 procentenheter till 14,8 procent.

Det är imponerande siffror. Nu är ju inte det här ett val som handlar om jobben, men i alla fall.

Det är ett målmedvetet och systematiskt arbete för att göra det mer lönsamt att arbeta som till slut gett utdelning. På punkt efter punkt har skevheter i ersättnings- och skattesystem identifierats och i möjligaste mån åtgärdats.

Vad som än händer i höstens val - detta är Alliansens riktigt stora prestation. Att den lyckades göra upp med en bidragspolitik som höll på att urarta alldeles. Och mannen bakom förändringarna är i allt väsentligt teknokraten Anders Borg.

DN1 DN2 DN3 AP Kn HT RM Fn MB 

Kommentarer till detta inlägg


Fanns det en plan?

Politiker är som bäst när dom gör något dom tror på. Och jag håller det för sannolikt att  Fredrik Reinfeldt verkligen trodde på det han sade när han talade om värdet av att visa solidar…

Kommentarer till detta inlägg


Fler inlägg ...