01 Apr 2015

Två bra politiska utspel i dag. Moderaterna vill införa programmering från årskurs ett i läroplanen. Och Miljöpartiet vill införa gemensamma kösystem till skolor. Det här visar att partierna i bästa fall kompletterar varandra.

Så länge vi har en offfentligt finansierad skola är det viktigt att alla elever har lika förutsättningar. Det ska inte finnas gräddfiler bara för att man råkar ha rätt kontakter. Det samhället ska vi lämna bakom oss - framtidens samhälle ska vara transparent. Kompetens bör avgöra, inte social bakgrund. Miljöpartiets förslag är därför ett bra steg mot mer rättvisa villkor.

Och även om programmeringsförslaget är lite av detaljstyrning tycker jag att något måste göras. För hur ska en elev som inte kan programmera i Python eller C++ klara sig i framtiden? Dom kommer att bli utslagna och hamna på en parkbänk någonstans - understödstagare utan chans till egen försörjning i ett samhälle som allt mer bygger på informationsteknik.

Jag tror att man skulle kunna få ihop ett rätt bra partiprogram genom att välja från olika partier. Några från vänstersidan och några från högersidan. Man skulle kunna kalla partiet för "Partiet med rimliga politiska förslag" - PRPF.

Kommentarer till detta inläggFler inlägg ...