01 Mar 2015

Problemet USA ställs inför när man kräver att krypteringsprogramvara förses med bakdörrar som myndigheterna kan använda är att det blir väldigt svårt att fördöma andra länder när de gör samma sak. Det blir inte så lite underhållande att USA kritiserar Kina för att kräva bakdörrar i programvara som används i landet - när USA diskuterar införandet av liknande bakdörrar. Storbritanniens David Cameron har också lyft den möjlighet.

Men det ser ut som om kineserna kommer först. De behöver inte ta hänsyn till den inhemska opinionen.

Det blir också väldigt svårt för teknikföretagen att vägra tillmötesgå kinesiska önskemål om de redan har tillmötesgått amerikanska önskemål. Företagen skulle möjligen tack vare sin storlek kunnat vägra gå Kina till mötes. Men om USA gör samma sak är det omöjligt.

På det sättet öppnar önskemålen om full insyn för myndigheterna för olika standarder. Huawei vill verka på den kinesiska marknaden och måste då öppna sina system för Kina. Microsoft vill verka på den amerikanska marknaden, och måste därför ge sina nycklar till den amerikanska regeringen. Men om Huawei tillmötesgår kinesiska önskemål kan de inte sälja sina produkter i USA. Och om Microsoft tillmötesgår amerikanska önskemål kan de inte sälja sina produkter i Kina.

Till slut lär det bli omöjligt att exportera produkter till andra länder. Vem vet, Indien kanske inför en egen standard? Sedan tar Ryssland fram ytterligare en. Åsså blir det en brasiliansk. 

Tanken om att NSA ska sitta på alla krypteringsnycklar förutsätter att USA har världsherravälde. Men så länge det finns andra stater som inte är intresserade av att ha NSA i datorsystemen blir det svårt att implementera tanken. Tyvärr är katten nu ute ur lådan och vi kan se fram emot att fler länder ställer krav på att få tillgång till krypteringsnycklar. Förlorarna på det blir framför allt den politiska oppositionen i länder med mindre demokratiska styrelseskick.

Kommentarer till detta inläggFler inlägg ...