Och vem trodde att staten var en bra ägare?

18 Apr 2014

Den här Nuonaffären har blivit väldigt stor i medierna. Av fel skäl, skulle jag vilja påstå. Det vet väl alla att regeringskansliet inte är ett lämpligt organ för att fatta affärsmässiga beslut. Det är en organisation som är till för att genomföra demokratiska beslut. Den är synnerligen olämplig för att fatta affärsmässiga beslut, eftersom man då måste basera besluten på de olika alternativens förväntade avkastning.

Att Nuon blev en dålig affär behöver exempelvis inte betyda att det var ett dåligt beslut att köpa företaget ex ante. Nu är det inte så mycket som talar för att så är fallet, men det skulle ha kunnat vara så.

Men det finns ingen mekanism i regeringen för att väga ekonomiska osäkerheter mot varandra. Detta går bara att göra subjektivt och den processen kan bara en stark ägare med en välutvecklad hjärna hantera. Bill Gates klarar av det. Ingvar Kamprad klarar av det. Warren Buffet klarar av det. Men regeringskansliet klarar inte av det. Dels är regeringskansliet inte en hjärna, utan rätt många hjärnor som inte alltid samarbetar. Dels är procedurerna för att fatta beslut inte riggade för att skapa största möjliga ekonomiska avkastning.

Regeringskansliet bygger på en konsensuskultur. Alla ska i slutändan kunna ställa upp på alla beslut. I praktiken blir det dock en sofistikerad form av kohandel där man byter frågor mellan departement och partier. Ekonomi är bara en av de parametrar som ingår i den ekvationen. Det handlar om makt, personkemi och historiska förhållanden. Pengar är sekundärt.

Så den som tror att regeringen på något sätt skulle kunna utöva ett effektivt ägarinflytande och korrigera idiotiska beslut om att förvärva holländsk kolkraft - tänk om. Om Vattenfall är riggat på ett sätt som leder till felaktiga ekonomiska beslut så är detta inget som regeringskansliet kan rätta till. Det kan på sin höjd göra saker och ting ännu värre.

DI Le DN 

Kommentarer till detta inlägg
Vem visste vad?

Ja, frågan om Vattenfalls köp av  Nuon  har blivit ett blame-game. Så kan det gå när staten äger företag. Johan Norberg skriver en klok kolumn om saken i Metro . Hur hade det sett ut…

Kommentarer till detta inlägg
Fler inlägg ...