25 Oct 2014

Dagens Nyheter skriver om hur mycket dyrare det blir att bo om räntorna återvänder till normalnivå. Vad är då "normalnivå"? Ja, normalt är att räntan speglar summan av inflationsmålet, tillväxten och bankernas marginal. Normalräntan är alltså 5,5 procent.

Boendekostnaden för en typtrea på Liljeholmskajen stiger exempelvis från 21 591 kronor till 30 227 kronor när räntan återvänder till normalnivån.

Sedan är normalräntan förstås just en normalränta. Den faktiska räntan kan över tid variera mellan två procent och åtta procent. För tillfället befinner vi oss på den lägsta nivån, men om några år kan räntan mycket väl ligga betydligt över 5,5 procent.

För mig som ekonom är det självklart att alla kalkyler måste baseras på det möjliga ränteintervallet. Att köpa en etta i mitt hur för tre miljoner är alltså inte något som jag skulle göra, än mindre en trea för fem miljoner. Och absolut inte den nya etagelägenheten några hus längre bort som kostar 15,3 miljoner.

DNDN2 

Kommentarer till detta inläggDet här med nedläggningen av Medelhavsinstituten . Hur tror journalisterna egentligen att beslutsfattandet i regeringen går till? Ok, nu har vi tre veckor på oss att justera en budget där det…

Kommentarer till detta inläggNoterar att regeringen har föreslagit en höjning av maxtaxan inom äldreomsorgen med 224 kronor i månaden. För äldre med hemtjänst och i särskilt boende innebär det en avgiftshöjning på mot…

Kommentarer till detta inläggFler inlägg ...