24 Nov 2014

Lorentz Tovatt, språkrör för Grön Ungdom, skriver i dag på DN-debatt att ekonomisk tillväxt utan utsläpp är möjlig. Ja, sedan när förutsatte ekonomisk tillväxt utsläpp? Tanken med marknadsekonomi är att saker och ting ska ägas. Och om saker ägs finns det alltid någon enskild som har intresse av att minimera de negativa effekterna som utsläpp - eller annan påverkan på omgivningen - ger upphov till.

Det har vi ekonomer alltid vetat. Det är väldigt grundläggande i ekonomisk teori. En stor del av miljöproblemen beror nämligen på frånvaron av ägare. Ingen äger luften och vattnet och djuren - därför är risken stor att någon hänsyn inte tas till negativ påverkan på dessa oägda resurser. Men om du däremot går och trampar och förstör i grannens jordgubbsland ringer grannen polisen.

Därför behövs det ingen ny "cirkulär ekonomi". En ekonomi med tydligt definierade äganderätter är cirkulär till sin natur, eftersom det alltid finns någon som tar ansvar för varje led av konsumtionen och produktionen.

Att det inte alltid fungerar så i praktiken är en annan sak, men det kan knappast skyllas kapitalismen. Merparten av de globala miljöproblemen rör nämligen resurser som är gemensamt ägda - socialiserade. Att socialisera mer eller att förbjuda tillväxt och marknadsekonomiska mekanismer är därför ingen lösning på miljöproblemen.

Men detta vet vi ekonomer redan. Emellertid är det bra att poletten även börjar trilla ner hos miljöpartisterna.

Kommentarer till detta inläggFler inlägg ...