Den hälsosamme ekonomisten

::: Den hälsosamme ekonomisten - en blogg om ekonomi, politik och teknik :::

Bara att konstatera att excesserna i SCA för en gångs skull fick konsekvenser. Nu tvingas även Anders Nyrén bort och det gamla kompisgänget är därmed skingrat för vinden. Är nog ett tecken på ökad transparens i näringslivet. På gott och ont kommer företagsledare i framtiden att tvingas bete sig lite som politiker - de kan inte avvika alltför mycket från sina undersåtars leverne.

Det är inte säkert att detta entydigt är bra för företagen - att affärsmän tvingas tänka på sitt yttre lika mycket som på företagens inre liv. Omsorgen om det egna varumärket kan i värsta fall ta fokus från omsorgen om företagets varumärke.

Men i bästa fall sammanfaller intresset att vårda det personliga och det professionella. Stora löneskillnader är inte automatiskt ett tecken på hög produktivitet hos ledningen. Det kan också vara tecken på svågerpolitik och bristande konkurrens om toppositionerna.

Samtidigt kan idealet för företagen inte gärna vara den offentliga förvaltningens struktur, med strikt meritbaserade lönetrappor. Någonstans däremellan finns idealet: En transparent och flexibel struktur utan excesser.

Kommentarer till detta inlägg

I romanen Against the wind beskriver science fiction-författaren Arthur C Clarke hur den mänskliga civilisationen plötsligt, på något oförklarligt sätt, har gått tillbaka till stenåldersnivå efter mi…

Kommentarer till detta inlägg


Världshälsoorganisationens varning för att dricka kamelurin trendar på Twitter och Facebook. Förmodligen är det fördomar mot urinvånarna som ligger bakom nyheten, tänker jag. Men döm om min förvån…

Kommentarer till detta inlägg


Fler inlägg ...