18 Dec 2014

Göran Hägglund var den bästa socialminister Sverige haft - åtminstone på senare år - och en minister som fick otroligt mycket uträttat. Det kanske är rimligt att han nu tar sig an migrationspolitiken på samma sätt - metodiskt och utan skygglappar.

Tror att det här arbetet inte hade kunnat göras i Alliansregeringen. Dels stoppade finansdepartementet kreativa lösningar, dels blockerades arbetet av den migrationspolitiska överenskommelsen med Miljöpartiet.

Alla de förslag som Hägglund framför är värda att pröva, men det finns ett stort "men". Det är att migrationsfrågorna i grunden är EU-frågor. Det handlar alltså om hur vi agerar gentemot EU när det gäller solidaritetsklausuler och annat. EU-migrationen, däremot, är för kommissionen ett avslutat kapitel. I den delen handlar det mer om hur vi bland annat hanterar socialfonden och insatserna för att förbättra villkoren för Europas minoriteter.

Kommentarer till detta inläggFler inlägg ...