En royalty på en procent ter sig rimlig

30 Aug 2014

Intressant resonemang om effekterna av en eventuell gruvskatt av Magnus Ericsson och Olle Östensson. Men jag tycker att de missar en sak. Eftersom den svenska "royaltyn" till 75 procent går till markägaren ter det sig inte orimligt att höja den här delen av beskattningen så att markägaren får lite mer av gruvinkomsterna. Jag kan förstå resonemanget om att markägaren inte äger mineraltillgångarna i formell mening.

Men riktigt så uppfattar nog inte markägaren det hela. Markägaren är den som påverkas av gruvdriften och vill man skapa ett bättre klimat för samarbete mellan markägare och gruvbolag vore det nog inte så dumt att ändå höja royaltyn. En royalty på en procent gör det i vilket fall som helst ytterst billigt att idka gruvdrift i Sverige.

Och en royalty på en procent som enbart går till markägaren ter sig också av rättviseskäl ganska rimlig. Stora delar av den lär i vilket fall som helst gå tillbaka till staten, då svenska statliga företag äger mycket av den mark som tas i anspråk vid gruvdrift.

DN Sv 

Kommentarer till detta inlägg


Våldets ekosystem

Det går inte att stå och heila vid Karl XII-statyn  med naziarmbindlar och uniformer. Sådana manifestationer tillåter inte lagen om hets mot folkgrupp. Inte för att det skulle spela någon rol…

Kommentarer till detta inlägg


Fler inlägg ...