03 Mar 2015

Regeringen aviserar att den ska avskaffa överskottsmålet. Och det är väl inget anmärkningsvärt med det - utom tidpunkten. De flesta prognosmakare räknar redan med att överskottsmålet ska avskaffas - i stort sett ingen ekonomisk bedömare tror att det kommer att tillämpas efter 2020.

Men så är det tidpunkten. Att avskaffa överskottsmålet då yttre ekonomiska omständigheter tvingar regeringen att göra det är ett svaghetstecken. Det är skillnad mellan att underteckna ett fredsavtal när man håller på att segra jämfört när man är på väg att förlora.

Regeringen håller på att förlora. Den har ingen chans att uppfylla överskottsmålet inom de närmaste tio åren. Den vill inte uppfylla överskottsmålet, eftersom det skulle innebära stora nedskärningar i välfärden. Och den bör nog inte heller uppfylla överskottsmålet, då vi står inför demokrafiska utmaningar som motiverar att vi plockar en del ur ladorna - som för övrigt inte alls är tomma.

Oppositionen har ett pedagogiskt problem. Den inser att tiden i och för sig var mogen att avskaffa enprocentsmålet. Den måste förklara att det problematiska inte är att regeringen avskaffar målen, utan att regeringen tvingas avskaffa målet.

Kommentarer till detta inlägg


Det svenska samhällets syn på ukrainakrisen präglas av en del missförstånd. Det första och allvarligaste missförståndet är att ryssarna egentligen är för pressfrihet och demokrati. Tesen är att V…

Kommentarer till detta inlägg


Fler inlägg ...