31 Oct 2014

Det förs en debatt om huruvida man ska kunna begränsa offentlighetsprincipen när enskilda individer "stalkar" myndigheter genom att begära ut enorma mängder offentliga handlingar. Mitt svar på den frågan är ett obetingat "ja". Man måste se till syftet med lagstiftningen och syftet är inte att göra det möjligt för enskilda att ställa till med problem för byråkrater.

Men det finns en annan och mycket smartare lösning än att göra undantag i offentlighetsprincipen. Nämligen att göra handlingarna tillgängliga. Alla brev som kommer in till myndigheterna diarieförs i vilket fall som helst. Man skulle i samband med detta förfarande kunna klassificera handlingarna som offentliga eller sekretessbelagda eller markera de delar som i så fall är eller blir sekretessbelagda. Det kan handla om personuppgifter eller annat som inte får komma till allmänhetens kännedom.

De delar som är offentliga kan därefter tillgängliggöras via elektroniska kanaler. Då kan myndighetsstalkarna i lugn och ro läsa igenom materialet. Skulle tro att dom tröttnar ganska snabbt.

Kommentarer till detta inläggFler inlägg ...