22 Oct 2014

Stefan Löfven talar om att Sverige ska ha EU.s lägsta arbetslöshet 2020. Det är en formulering som anknyter till EU:s 2020-strategi och de mål som EU-länderna gemensamt kommit överens om. På övergripande nivå är målen bland annat följande:

 1. Sysselsättning
  • 75 % av 20–64-åringarna ska arbeta.
 2. FoU 
  • 3 % av EU:s BNP ska investeras i FoU.
 3. Klimatförändring och hållbar energiförsörjning
  • Utsläppen av växthusgaser ska vara 20 % lägre än 1990 (eller till och med 30 %, om förhållandena är gynnsamma).
  • 20 % av energin ska komma från förnybara energikällor.
  • Energieffektiviteten ska ha ökat med 20 %.
 4. Utbildning
  • Andelen elever utan gymnasiebetyg ska vara lägre än 10 %.
  • Minst 40 % av 30–34-åringarna ska ha högre utbildning.
 5. Kamp mot fattigdom och social utestängning
  • Antalet människor som lever eller riskerar att leva i fattigdom och social utestängning ska ha minskat med minst 20 miljoner.

Att Sverige ligger bra till på alla dessa områden är givet. Men det är ändå intressant att Löfven i DN talar om arbetslöshet, och inte sysselsättning.

Det här är första steget i att få EU:s lägsta arbetslöshet 2020.

De olika medlemsstaterna har också möjlighet att formulera egna mål inom ramen för strategin. Sverige har valt att sätta ett högre sysselsättningsmål - på 80 procent i stället för 75. Som mått på social exkludering använder den svenska regeringen (den förra) följande formulering

Reduction of the % of women and men aged 20-64 who are not in the labour force (except  full-time students), the long-term unemployed  or those on long-term sick leave to well under 14%.

Den nya regeringens starka betoning av "arbetslöshet" - ett mål som är lätt att manipulera med olika åtgärder eller genom att göra det lättare att bli sjukskriven - är därför intressant. Om regeringen nu ska ha ett mål - varför håller den sig inte till de mål som EU enats om?

Svaret är troligen att regeringen vill spela efter sina egna regler och inte accepterar de mått på framgång som EU-länderna enats om. Den vill ha möjlighet att dölja arbetslöshet med sjukskrivning.

Och det skulle inte förvåna mig om regeringen - om det är möjligt - försöker ändra de nationella målen inom ramen för EU2020-strategin för att minska risken att misslyckas.

DN Av 

Kommentarer till detta inläggFler inlägg ...