Den hälsosamme ekonomisten

::: Den hälsosamme ekonomisten - en blogg om ekonomi, politik och teknik :::

Internationella valutafonden (IMF) noterar att Grekland ser ut att få ett primärt budgetunderskott. Det innebär att landets skuld inte längre är under kontroll. Ett minimikrav för att Grekland ska kunna betala tillbaka någon del av sitt 185-procentiga skuldberg är att det blir pengar över. IMFs antydan kommer några dagar innan Grekland ska betala av på sin skuld till IMF.

Institutionerna - tidigare Trojkan - vill hålla trycket uppe på Grekland. Men de vill inte att landet ska tvingas ställa in sina betalningar av "misstag". Det är en balansgång på slak lina.

Antydan från IMF kan tolkas som en vink om att det är dags att skriva av skulder i snabbare takt - om det inte ska gå illa för Grekland och EMU. Det är inte otänkbart att IMF drar sig ur projektet helt och hållet om inte EU tar sitt ansvar.

Skulle det ske kan det bli både dyrt och stökigt för unionen. Så EU gör nog bäst i att ta varningen på allvar.

Kommentarer till detta inlägg
I romanen Against the wind beskriver science fiction-författaren Arthur C Clarke hur den mänskliga civilisationen plötsligt, på något oförklarligt sätt, har gått tillbaka till stenåldersnivå efter mi…

Kommentarer till detta inlägg


Världshälsoorganisationens varning för att dricka kamelurin trendar på Twitter och Facebook. Förmodligen är det fördomar mot urinvånarna som ligger bakom nyheten, tänker jag. Men döm om min förvån…

Kommentarer till detta inläggFler inlägg ...