01 Apr 2015

Tråkigt att regeringen kör med så enkla finter gentemot medierna. Nu släpper man ett förslag om kommunalt veto för friskoleetablering, men kallar det för "... ett tilläggsdirektiv till skolkostnadsutredningen". Det är som när Stefan Löfven skickar två brev till Kung Salman, men bara låter journalisterna läsa det ena.

Ärlighet varar längst, har ni hört det uttrycket där borta på regeringskansliet?

Nyheten som Gustav Fridolin släppte till medierna handlade om något helt annat - nämligen kösystemet. Fick Aftonbladets reporter Annette Holmqvist läsa direktivet innan, eller talade Fridolin om för henne vad hon skulle skriva?

Så här står det nämligen på första sidan i direktivet.

"Utredaren ska nu även utreda hur kommuner kan ges ett avgörande inflytande över nyetableringar av skolor som är avsedda att drivas med vinstsyfte. Vidare ska utredaren utreda alternativa regleringar som syftar till att säkerställa att antagningen av elever i fristående förskoleklasser, grundskolor och grundsärskolor sker enligt gällande regelverk. Utredaren ska även föreslå nödvändiga författningsändringar."

Det går helt enkelt inte att missa om man har läst direktivet. Så vi har två alternativ: 1) Fridolin bluffade reportern. 2) Reportern skrev något helt annat än det som står i direktivet.

Vet inte vilket alternativ som är värst.

Kommentarer till detta inläggFler inlägg ...