Kvotering begärd och ska verkställas

30 Sep 2014

Visste att det här förslaget om kvotering i bolagsstyrelser skulle komma. Så därför har jag låtit mamma bli styrelsesuppleant i Ekonomism AB. Därmed är könsfördelningen när det gäller styrelseledamöter exakt 50-50 och företaget riskerar inga böter för brott mot den kommande kvoteringslagen. Vi har redan haft bolagsstämma och ett styrelsemöte i bolaget och det är uppenbart att företag med jämn könsfördelning i styrelserna fungerar väldigt bra - det var inga konflikter alls om bolagets inriktning och ekonomi. Pappa lyfte några frågor på bolagsstämman, det var allt. Men jag förklarade att han inte kunde bli styrelseledamot också, för då hade könsfördelningen blivit 33 procent kvinnor - en bra bit från regeringens norm på 40.

Noterar också att S och Mp kommit överens om några andra viktiga förslag. Höjd A-kassa, slopad bortre gräns i sjukförsäkringen och att ansvaret för underhållet av järnvägen ska ligga på staten. Det sista trodde jag redan var fallet, förresten. Kanske menar dom att underhållet ska skötas av statsanställda?

Om det är det senare dom menar så tvivlar jag starkt på att det kommer att hända. Det skulle nämligen inte fungera speciellt bra. Att använda privata entreprenörer är självklart om man vill utyttja resurserna på bästa sätt, frågan är mer hur man handlar upp dessa tjänster. Fast en politisk konflikt om hur man upphandlar snarare än om man upphandlar blir förstås inte lika intressant.

DN1 DN2 Sk NSK LT 

Kommentarer till detta inläggFler inlägg ...