Den hälsosamme ekonomisten

::: Den hälsosamme ekonomisten - en blogg om ekonomi, politik och teknik :::

Intressant observation av forskaren Martin Ljunge - att attityderna till jämställdhet skiljer sig föga mellan män och kvinnor i samma sociala grupp. Ännu intressantare är att dessa attityder därmed kan komma att förskjutas om invandringen till Sverige ökar. Om det inte handlar om någon intressekonflikt mellan män och kvinnor, utan om prioriteringar i olika grupper, kan den ökade invandringen medföra att Sverige blir mindre jämställt än tidigare - eftersom invandrare generellt sett har mindre jämställda attityder.

Det är en intressekonflikt som jag tror att den politiskt korrekta vänstern kommer att göra sitt bästa för att inte se. Själv bryr jag mig inte så mycket - hur andra människor fördelar arbetet i hushållet är inget som jag lägger mig i, måste ändå göra allt själv. Och lägga sig i borde inte staten göra heller.

Kommentarer till detta inlägg


I romanen Against the wind beskriver science fiction-författaren Arthur C Clarke hur den mänskliga civilisationen plötsligt, på något oförklarligt sätt, har gått tillbaka till stenåldersnivå efter mi…

Kommentarer till detta inlägg


Fler inlägg ...