Den hälsosamme ekonomisten

::: Den hälsosamme ekonomisten - en blogg om ekonomi, politik och teknik :::

Forskare vid Audi har framställt de första litrarna syntetisk diesel. Processen bygger på att vatten först - med hjälp av elström och under hög temperatur - sönderdelas till syre och väte. Därefter används koldioxid i luften för att kombinera blandningen till längre kolväten.

Det här är en intressant teknik då den inte förutsätter någon ny typ av bilar. Man skulle i teorin kunna framställa syntetiskt diesel endast med hjälp av solenergi. Och tydligen är det en förhållandevis effektiv process.

Bingo för Audi, som kan tillmötesgå miiljövännerna utan att tillverka vare sig nya motorer eller nya bilar.

Kommentarer till detta inlägg

I romanen Against the wind beskriver science fiction-författaren Arthur C Clarke hur den mänskliga civilisationen plötsligt, på något oförklarligt sätt, har gått tillbaka till stenåldersnivå efter mi…

Kommentarer till detta inlägg


Världshälsoorganisationens varning för att dricka kamelurin trendar på Twitter och Facebook. Förmodligen är det fördomar mot urinvånarna som ligger bakom nyheten, tänker jag. Men döm om min förvån…

Kommentarer till detta inlägg


Fler inlägg ...