26 Nov 2014

Att kunna komma överens där man inte är överens är styrka. Detta är något som Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte klarar. Varken med Bromma eller Förbifart Stockholm. Däremot klarar Alliansen att enas om sådant där man faktiskt inte är överens. Vårdnadsbidraget är en sådan sak. 

Orsaken till att vårdnadsbidraget kan röstas igenom - trots att det saknar finansiering i budgeten - är att det är kommunalt och frivilligt för kommunerna. Därmed behöver - enligt finansieringsprincipen - några statliga pengar inte avsättas.

Att den här motionen kunnat läggas är ett styrkebesked för Alliansen. De borgerliga partierna behöver inte ens bryta ut förslag ur budgeten, de kan i praktisk handling visa att de klarar av sådant som regeringen inte klarar. Som att komma överens.

Kommentarer till detta inläggFler inlägg ...