22 Nov 2014

Expressen skriver att Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson sett till de mail som skickas inom myndigheten inte längre lagras. Det hävdas att detta skett i egenintresse - sedan internutredare på myndigheten avslöjat ett antal fall av misstänkt (vänskaps)korruption. 

Eliasson förnekar dock att raderandet har något att göra med att hans sjukförsäkringschef anställde sin sons flickvän. Alltså att detta tack vare datalagringen avslöjades. Eliasson menar bara att det har genomförts ett "... förändringsarbete ...".

Vad detta förändringsarbete består i är inte klarlagt. Men om det inte handlar om att han vill undvika att oegentligheter i den högsta ledningen för myndigheten avslöjas får vi utgå från att han helt enkelt vill värna den personliga integriteten för handläggarna och för allmänheten.

Och det känns därför väldigt bra att han blir chef för polisen, då polismyndigheten tidigare varit en av de främsta tillskyndarna av datalagring - även efter det att EU-domstolen dömt ut datalagringen som olaglig. Rikspolisstyrelsens chefsjurist Eva-Lotta Hedin anmälde till exempel Tele2 till  Post och telestyrelsen för att bolaget vägrat lagra trafikdata.

Så nu utgår jag från att tillträdande Rikspolischefen tar sin chefsjurist i örat. Om man inte kan lagra trafikuppgifter på en myndighet som Försäkringskassan - som ändå lyder under offentlighetsprincipen - kan man naturligtvis inte lagra vanliga privatpersoners kommunikation på nätet.

Kommentarer till detta inläggFler inlägg ...