27 Feb 2015

USA införde nyligen en lag om nätneutralitet. Lagen innebär att nätoperatörerna ska behandla all information med lika hög prioritet. Det innebär att mina paket - eftersom information skickas i paket - har samma prioritet som Netflix paket.

Varför har frågan ens kommit upp? Varför är det problematiskt om Netflix betalar operatörerna för att skicka paketen snabbare?

Konkurrens är en viktig del. Nätverkseffekter gör redan i dag att stordriftsfördelarna på nätet är betydande. Google har närmast monopol på sin sökmotor. Ursprungligen för att den var mest effektiv - i dag för att den är överlägset störst och svår att utmana.

Lägg till nätverkseffekterna att leverantörerna har möjlighet att betala extra för att få högre prioritet. Då har vi ytterligare ett etableringshinder för en aktör som vill konkurrera med de stora aktörerna. Det är som om FedEx skulle betala Trafikverket för ensamrätt att få köra budtransporter på landsväg. Risken är uppenbar att det uppstår ett monopol - som inte går att utmana utan enorma mängder kapital.

Konsekvensen av ett sådant monopol skulle kunna bli stagnation och brist på innovation. Och att ägarna av näten utnyttjar sin monopolställning till fullo. Hur som helst skulle Internet nog inte bli sig likt igen om det spreds en praxis om att olika priser gäller för olika typer av data.

Däremot kan det säkert vara rimligt att ta betalt per Gigabyte eller i förhållande till maximal överföringskapacitet. Så det finns fortfarande möjlighet att finansiera nätutbyggnaden - skillnaden är bara att man inte skapar fler monopol än nödvändigt.

Kommentarer till detta inlägg






Tänkte att vi kan ha en liten gissningslek här på bloggen. Ni får gissa vilket land som den här beskrivningen handlar om: "The allegations have so far detailed direct interference at ministeria…

Kommentarer till detta inlägg


Fler inlägg ...