Den hälsosamme ekonomisten

::: Den hälsosamme ekonomisten - en blogg om ekonomi, politik och teknik :::

Läser följande text på Miljöpartiets hemsida. Partiet förklarar där varför man vill säga upp hyreskontrakt med Migrationsverket i Uppvidinge.

"En följd blir att Migrationsverket får färre asylplatser i Uppvidinge kommun och det tror vi är bra av flera skäl. Statliga ersättningar för skolverksamheten till dessa barn täcker inte kommunens kostnader, skollokalerna blir för trånga och skulle kommunen bygga till lokaler kan allt ställas på ända genom exempelvis ett penndrag från Migrationsverket med innebörd att man flyttar familjer till Migrationsverkets boenden någon annanstans i Sverige."

Vi måste dra slutsatsen att Miljöpartiet i Uppvidinge har gått och blivit Sverigedemokrater. Det riktiga Miljöpartiet är ju solidariskt med andra folk och skulle aldrig betrakta trängsel i kommunala skolor som ett argument för att försvåra flyktingmottagande.

Kommentarer till detta inlägg
I romanen Against the wind beskriver science fiction-författaren Arthur C Clarke hur den mänskliga civilisationen plötsligt, på något oförklarligt sätt, har gått tillbaka till stenåldersnivå efter mi…

Kommentarer till detta inlägg


Världshälsoorganisationens varning för att dricka kamelurin trendar på Twitter och Facebook. Förmodligen är det fördomar mot urinvånarna som ligger bakom nyheten, tänker jag. Men döm om min förvån…

Kommentarer till detta inläggFler inlägg ...