25 Nov 2014

Har ägnat dagen åt Sveus konferens om värdebaserad vård och kan konstatera att New public management (NPM) lever. Fast det är en ny version av NPM - en version som mer syftar till att sätta patienten i centrum. Den gamla formen av NPM handlade om konkurrens och om att köpa och sälja vård och i mindre utsträckning om att beskriva, mäta och att ge utrymme för organisatoriska innovationer.

Dagen inleddes med att världens mest kända sjukvårdsorganisationsguru - Michael Porter - berättade om värdebaserad vård, ett koncept som han myntat.

Helt nya idéer rör det sig inte om. Vill man vara elak skulle man kunna säga att redan Dalamodellen från 1988 - som startade inom ramen för frikommunförsöket - var ett exempel på värdebaserad vård. Men tiden var kanske inte mogen då. Det har sedan dess inträffat saker som gjort det enklare att mäta och beskriva det som händer i vårdkedjan. IT-revolutionen är en sådan förändring.

Man kan svepande kalla allt detta mätande och beskrivande av det som pågår i vården för New public management. Eller också kan man som forskaren Patrick Dunleavy hitta ett nytt namn på företeelsen - "Digital era governance".

Hur som helst, den som trodde att vården skulle sluta att mäta och jämföra som en konsekvens av den hårda kritiken mot NPM misstar sig. Om New public management någonsin har dött har den i så fall återuppstått i en ny och betydligt mer kraftfull form. 

 

Kommentarer till detta inläggFler inlägg ...