Varför inte virtuella intervjuer?

Läser om Arbetsförmedlingens satsning "jobskills" där utrikes födda kan skriva sitt CV på hemspråket och sedan få det översatt till svenska. Funderar på om nästa steg skulle kunna vara virtuella anställningsintervjuer. De jobbsökande skulle kunna scanna in sig som avatarer och träffa potentiella arbetsgivare i en virtuell miljö. Om arbetsgivaren och den eventuella arbetstagaren inte talar samma språk kan man ha en virtuell tolk som kan direktöversätta.

Tekniken för allt detta finns snart och det vore dumt att inte utnyttja den möjlighet och den tidsbesparing som en sådan modell skulle innebära. Speed-dating i en virtuell miljö för arbetssökande.

Kommentarer till detta inlägg