Vinstförbud ger fler sjukskrivningar

Leif Östling och Carola Lemne (som råkar vara två av mina chefer) skriver i dag på DN debatt om de omfattande sjukskrivningarna i offentlig sektor. En aspekt av att sjukfrånvaron är nästan 30 procent högre i offentlig sektor än i privat för motsvarande branscher (välfärdssektorerna) är att ett vinstförbud skulle leda till högre kostnader för det offentliga. Samhällsekonomiskt skulle förlusten - om de privata utförarna försvinner - uppgå till ungefär 1,3 miljarder kronor.

På samma sätt kan man beräkna den samhällsekonomiska kostnaden för överfrånvaron i offentlig sektor till 3,8 miljarder kronor. 

Den privata välfärdssektorn omfattar 105 miljarder kronor. I genomsnitt är rörelsemarginalen i den privata välfärdssektorn fem procent, vilket innebär en vinst på totalt ungefär 5,2 miljarder. Då ska man tänka på att merparten av dessa pengar är ersättning för investerat kapital - vilket är en förutsättning för att alls kunna utöva verksamheten. Även offentlig sektor måste investera i byggnader, maskiner och annat för att kunna bedriva välfärdsproduktion.

Med tanke på allt fokus som regeringen lägger på vinsterna i den privata välfärden är det en aning märkligt att man talar så lite om överfrånvaron i offentlig sektor. Det handlar om lika mycket pengar. Dessutom finns det säkert bakomliggande faktorer som gör att medarbetarna sjukskrivs. Man kan tänka sig att det handlar om otydligt ledarskap och vantrivsel.

Låt oss inte bara tala om vinsterna i den privata välfärden, låt oss också tala lite om förlusterna i den offentliga sektorn. 

Kommentarer till detta inlägg