Den hälsosamme ekonomisten

::: Den hälsosamme ekonomisten - en blogg om ekonomi, politik och teknik :::

OECD presenterade i dag sin sågning av svensk skola. Förmodligen välförtjänt, men faktum är att vi vet ganska lite om skolans prestationer. Inte alls som i sjukvården, där det mesta mäts och registreras.

Vi har PISA-testet, men inte så mycket mer. Meritvärdena är sannolikt värdelösa som indikatorer, då det förekommer betygsinflation. Och något test som kompletterar PISA tycks inte kunna genomföras. Det är helt enkelt för dyrt att samla in data om detta inte görs som en del av den operativa verksamheten.

Så, sammanfattningsvis tror vi att svensk skola är dålig. Men vi är inte helt säkra. Detta är väldigt otillfredsställande, eftersom vi därmed inte vet om vi ska göra något, vad vi ska göra eller vem som bör göra det. Vi vet inte ens om barnen bör gå fler år i skolan eller färre. Den positiva korrelationen mellan antal studieår och prestationer i arbetslivet behöver ju inte bero på att utbildningen som sådan är positiv - det kan också röra sig om en sorteringseffekt.

Tanken med den obligatoriska skolan var ursprungligen att alla barn - oavsett klasstillhörighet - skulle lära sig basala kunskaper för att klara sig i samhället. Läsa, skriva, räkna. I dagens samhälle går det knappast att undvika informationen, så skolan borde kanske fokusera på något annat än information? Motion, till exempel. Sånt som skolan inte behövde lära ut i ett samhälle utan Facebook, datorer, kollektivtrafik och rulltrappor.

Kommentarer till detta inlägg
I romanen Against the wind beskriver science fiction-författaren Arthur C Clarke hur den mänskliga civilisationen plötsligt, på något oförklarligt sätt, har gått tillbaka till stenåldersnivå efter mi…

Kommentarer till detta inlägg


Världshälsoorganisationens varning för att dricka kamelurin trendar på Twitter och Facebook. Förmodligen är det fördomar mot urinvånarna som ligger bakom nyheten, tänker jag. Men döm om min förvån…

Kommentarer till detta inläggFler inlägg ...