Den hälsosamme ekonomisten

::: Den hälsosamme ekonomisten - en blogg om ekonomi, politik och teknik :::

Peter Wolodarski konstaterar i en ledare i DN att flyktingkatastrofen på Medelhavet är en direkt konsekvens av EU-ländernas oförmåga att fatta beslut. Det handlar dels om oförmågan att ta gemensamt ansvar för stora katastrofer i exempelvis Syrien, dels om oförmågan att fatta konkreta beslut om att skicka tillbaka personer som inte uppfyller kriterierna för flyktingstatus.

Den här oförmågan är det som skapat marknaden för flyktingsmugglare. Det är meningslöst att skylla katastroferna samvetslösa smugglare - de har helt enkelt reagerat på den politik, eller brist på politik, som EU för. Om chansen att få asyl i EU ökar om man åker båt över Medelhavet och om det inte går att flyga till EU för att söka asyl kommer allt fler att drunkna.

Sverige kan förstås ta emot ännu fler flyktingar, men det förefaller orimligt att endast Sverige ska ta ansvar. EU har allvarliga demografiska problem och behöver arbetskraft. Att länder med en nativitet på 1,2 stänger ute människor i arbetsför ålder har i sin tur ett direkt samband med den pågående eurokrisen.

Med en lite mer flexibel ekonomisk politik, utan euro, och med en lite större förmåga att ta ansvar i EU skulle katastroferna på Medelhavet faktiskt kunna undvikas.

Kommentarer till detta inlägg
I romanen Against the wind beskriver science fiction-författaren Arthur C Clarke hur den mänskliga civilisationen plötsligt, på något oförklarligt sätt, har gått tillbaka till stenåldersnivå efter mi…

Kommentarer till detta inlägg


Världshälsoorganisationens varning för att dricka kamelurin trendar på Twitter och Facebook. Förmodligen är det fördomar mot urinvånarna som ligger bakom nyheten, tänker jag. Men döm om min förvån…

Kommentarer till detta inläggFler inlägg ...