28 Jan 2015

Artikeln i DN om hemtjänstutförarnas besvärliga situation i Stockholm ställer saken på sin spets. Hemtjänstlogistik är ett viktigt och outforskat område. Går det att kombinera valfrihet med logistisk effektivitet?

Har själv gjort datorsimuleringar som antyder att det skulle vara en fördel att ändra reglerna inom valfrihetssystemen så att utförarna kan begränsa sina geografiska ansvarsområden på ett tydligare sätt.

I dag är reglerna otydliga och svåra att administrera. Och skulle utförarna på allvar börja använda sig av de möjligheter att begränsa verksamhetsområden som finns skulle systemet bryta samman.

Mitt förslag är att man styr upp reglerna så att utförare måste ange sina verksamhetsområden i IT-baserade verksamhetskataloger. Det skulle innebära stora miljövinster, men också betydligt effektivare och mer ändamålsenliga valfrihetssystem.

Kommentarer till detta inlägg

Standard & Poor's nedgraderar nu Rysslands statsobligationer till skräp . Vi andra konstaterar att politisk stabilitet inte är allt. Förtroendet för Rysslands råvarubaserade rövarekonomi tr…

Kommentarer till detta inläggFler inlägg ...