Schrödingers försvarsminister

Efter Stefan Löfvens regeringsombildning har försvarsminister Peter Hultqvist hamnat i ett märkligt tillstånd där det är oklart om han har riksdagens förtroende. Innan regeringsombildningen framgick tydligt att han inte hade det. Nu har det emellertid uppstått en situation där det är oklart om han har riksdagens förtroende eller inte. 

Tack vare kvantmekaniken kan vi förstå denna situation bättre. Erwin Schrödinger presenterade redan 1935 ett tankeexperiment som visar att en försvarsminister mycket väl både kan avgå och sitta kvar samtidigt - åtminstone så länge ingen öppnar riksdagen och sanningen uppenbaras för alla.

Schrödingers paradoxala illustration av kvanttillstånd, som han själv betecknade som fånigt, går ut på att en försvarsminister placeras i en sluten stålkammare. I stålkammaren placeras även en bit radioaktivt ämne, en allians av två SD-positiva och två neutrala elementarpartiklar, med 50 procent sannolikhet att sönderfalla inom någon månad, samt en geigermätare kopplad till en ordförandeklubba som stadfäster ett riksdagsbeslut om förtroende för ministern om sönderfall registreras - varvid försvarsministen inte tvingas avgå.

Fram till riksdagens högtidliga öppnande hänger försvarsministerns öde på ett kvantmekaniskt tillstånd med samma sannolikhet för liv och död. Försvarsministern är både försvarsminister och arbetslös samtidigt enligt kvantmekaniskt synsätt. Men, när kammaren öppnas, ser man bara en försvarsminister som antingen sitter kvar eller har avgått.

Frågan är: När övergår systemet från en blandning av tillstånd till antingen eller? Den frågan hänger ännu i dag i luften. Hultqvist har och har inte riksdagens förtroende och det är bara vår egen tolkning av vad som har hänt - om alliansen har sönderfallit - som kan ge oss svar på frågan om Hultqvist är försvarsminister när riksdagen öppnar i höst.

Kommentarer till detta inlägg